www.dewassinkhespstichting.nl
info@dewassinkhespstichting.nl
IJsselsingel 71, 6991 ZR Rheden

Contact

Created with Sketch.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van De Stichting ontvangen geen beloning doch uitsluitend vacatiegeld voor de werkzaamheden, waarvan de hoogte nimmer bovenmatig kan zijn; periodiek wordt door het bestuur het precieze bedrag vastgesteld.

Administratieve organisatie

De administratieve zaken zijn ondergebracht bij de Secretaris, die deze – eventueel na een daartoe genomen bestuursbesluit – in voorkomende gevallen kan delegeren op de wijze zoals vooraf in het bestuur besloten. De boekhouding wordt verzorgd door de Penningmeester.