www.dewassinkhespstichting.nl
info@dewassinkhespstichting.nl
IJsselsingel 71, 6991 ZR Rheden

Beleid

Created with Sketch.

Operationalisering doel

De Stichting ondersteunt projecten en tracht haar doel te bereiken door: het verlenen van financiële steun, gedurende een maximale duur van vijf jaar, aan:

1. Onderzoeksprojecten, waaronder promotieonderzoek, van vrouwelijke wetenschappers op het gebied van

a. longziekten, dan wel
b. andere medische bèta-wetenschappen

2. Postdoctorale studies van vrouwelijke studenten, bij voorkeur op het gebied van

a. longziekten, dan wel
b. andere medische bèta-wetenschappen

3. Onderzoeksprojecten naar longziekten in het algemeen

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt hiervoor op regelmatige wijze bijeen, momenteel bij voorkeur (minimaal) 2 maal per jaar. Het is mogelijk om digitaal te vergaderen.

In de notulen van de bestuursvergaderingen van De Stichting worden de motieven voor toe- of afwijzing van ingediende projecten opgenomen. De aanvrager ontvangt een schriftelijke reactie van het besluit van het Bestuur op de desbetreffende aanvraag.

Administratieve organisatie

De administratieve zaken zijn ondergebracht bij de Secretaris, die deze – eventueel na een daartoe genomen bestuursbesluit – in voorkomende gevallen kan delegeren op de wijze zoals vooraf in het bestuur besloten. De boekhouding wordt verzorgd door de Penningmeester.

Afwezigheid van winstoogmerk

De Stichting is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) en heeft geen winstoogmerk.