www.dewassinkhespstichting.nl
info@dewassinkhespstichting.nl
IJsselsingel 71, 6991 ZR Rheden

Aanvraagprocedure

Created with Sketch.

Aanvraagprocedure

U kunt uw aanvraag indienen door het online aanvraagformulier te vinden op deze website in te vullen en de bijbehorende documenten te uploaden. Uitsluitend gemotiveerde aanvragen ingediend via dit online aanvraagformulier worden aan het bestuur van De Stichting voorgelegd ter beoordeling. Gehonoreerde projecten worden na afloop en waar relevant ook tussentijds geëvalueerd.

Klik hier om het aanvraagfomulier te openen