www.dewassinkhespstichting.nl
info@dewassinkhespstichting.nl
IJsselsingel 71, 6991 ZR Rheden

Aanvraagformulier

Created with Sketch.

Toelichting

Door middel van het aanvraagformulier op deze pagina kunt u een aanvraag voor een financiële ondersteuning bij De Wassink-Hesp Stichting indienen. Uitsluitend gemotiveerde aanvragen ingediend via dit online aanvraagformulier worden aan het bestuur van De Stichting voorgelegd ter beoordeling.

Geheel onderaan heeft u de mogelijkheid enkele bijlagen mee te sturen. Hierbij valt te denken aan een uitgebreid projectvoorstel, documenten met informatie over de wijze van financiering of bijvoorbeeld uw curriculum vitae.

Gehonoreerde projecten worden na afloop en waar relevant ook tussentijds geëvalueerd.

  Algemene gegevens aanvrager


  Correspondentiegegevens


  Projectgegevens


  Financiele gegevens


  Bijlagen

  Upload hier uw bijlagen zoals bijvoorbeeld uw curriculum vitae, een uitgebreide omschrijving van het project, etc.