www.dewassinkhespstichting.nl
info@dewassinkhespstichting.nl
IJsselsingel 71, 6991 ZR Rheden

Doel

De Wassink-Hesp Stichting heeft volgens haar statuten ten doel:

Created with Sketch.
wetenschappelijk onderzoek

Het stimuleren en financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek door vrouwelijke studenten op het gebied van longziekten dan wel andere medische bèta-wetenschappen;

postdoctorale studie

Het financieel ondersteunen van vrouwelijke studenten bij hun postdoctorale studie, dan wel hun promotieonderzoek, bij voorkeur op het gebied van longziekten dan wel andere medische bèta-wetenschappen voor een termijn van maximaal vijf jaar;

algemeen onderzoek

Het financieel ondersteunen van onderzoek naar longziekten in het algemeen.

ANBI-status

De ANBI status is op 22 februari 2021 goedgekeurd door de belastingdienst en de stichting wordt vanaf 1 november 2020 aangemerkt als ANBI.